terug naar overzicht
16 Jun 2021

Berichten in de media

Hellevoetse strandwachten moeten vaker surveilleren

Het roer gaat om

Strandwachten van de Helvoetse Reddingsbrigade (HRB) moeten vaker prominent toezicht houden langs de waterlijn en minder gebruikmaken van de vaste reddingspost aan het Quackstrand. Dat heeft alles te maken met een nieuwe werkwijze voor de HRB die deze zomer wordt uitgeprobeerd bij een pilot.

Gemiddeld moest de HRB de afgelopen drie jaar in het zwemseizoen, van mei tot september, 20 keer in actie komen bij een incident. Het grootste deel van het gebied waarin de HRB actief is, wordt door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) gezien als een zwemgebied met een laag risico. Alleen het kleine strandje bij de Vuurtoren van Hellevoetsluis heeft een matig risico. Wat betreft golfslag en zware stromingen zijn in het gebied geen verhoogde risico's aanwezig.

Pilot

De voorgestelde pilot volgt na een adviesrapport van het NIVZ. De gemeente Hellevoetsluis liet dat rapport opstellen omdat de rol van de HRB de komende jaren zal veranderen. Onder meer door het vernieuwde en grotere Quackstrand zal er meer toezicht nodig zijn. De reddingspost op het strandje zal in die situatie worden verbouwd en vooral fungeren als een communicatie- en logistiek centrum. De andere locatie van de HRB, aan de Veerhaven, zou na dit zwemseizoen kunnen worden gesloopt.

In plaats van het uitrukken vanuit de reddingspost aan het Quackstrand, is het de bedoeling dat de strandwachten structureel vaker aanwezig zijn bij de waterlijn. De inzet van strandwachten wordt gekoppeld aan verschillende veiligheidsniveaus. De HRB moet aan de hand van het bezoekersaantal op het strand, de weersomstandigheden en de drukte op het water een schatting maken van dat niveau.

Afgebakend gebied

Op het Quackstrand zal de HRB tijdens de pilot met een Swim between the flags-model gaan werken, ofwel een afgebakende zwemmerszone waarin permanent toezicht wordt gehouden. Om het gehele zwemgebied goed in de gaten te houden, zouden er drie van dit soort afgebakende gebieden aan het Quackstrand moeten komen. In totaal zouden er daarvoor dan zes strandwachten op het strand aanwezig moeten zijn.

Naast de vaste locatie van de bestaande reddingspost, worden de strandwachten ingezet op locaties met structurele of incidentele risico’s – bijvoorbeeld in de piek van de drukke zomermaanden. Bij plekken waar sprake is van structurele risico's, komt er bijvoorbeeld een badmeestersstoel of wordt er een mobiele post van de reddingsbrigade geplaatst wanneer dat nodig is.

Risico’s

Bij drukte of extreem weer, incidentele risico’s, zal er extra toezicht worden ingezet als de situatie daarom vraagt. ‘Ze positioneren zich aan de waterlijn, al dan niet vanuit een voer- of vaartuig’, valt te lezen in het rapport van het NIVZ.

De gemeenteraad van Hellevoetsluis vergadert eind deze maand of er een budget van 200.000 euro voor de nieuwe opzet van de reddingspost op het Quackstrand beschikbaar wordt gesteld. Eind dit jaar zal de gemeente de pilot evalueren.

Foto: © John de Pater

‘Aantrekkelijke plek voor toeristen’

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis laat weten ‘enorm veel waardering’ voor het werk van de HRB te hebben. ,,Met een onlangs opnieuw ingericht Quackstrand, een strand aan de ander zijde van de dam en een leuk stadstrand bij de vuurtoren wil Hellevoetsluis – ook na de fusie – een aantrekkelijke plek zijn voor toeristen en recreanten die de waterkant opzoeken’’, zegt Junius.

,,Ook het voeren van een Blauwe Vlag vereist goede toezicht op het strand. Daar hoort ook een nieuwe vorm van strandbewaking en nieuwe huisvesting voor de HRB bij.’’

Bron: AD.nl

terug naar overzicht

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het NIVZ verschijnt maximaal vier keer per jaar (eens per kwartaal).

Inschrijven

* verplicht
/ ( mm / dd )

Meerjarenbeleidsplan

Het NIVZ wil hét toonaangevende instituut zijn voor risico-inventarisatie, advies- en keuringen bij zwemlocaties in Nederland. Het NIVZ bevordert, ontwikkelt en borgt kennis en maatregelen over de fysieke veiligheid rondom zwemlocaties in Nederland. Onze strategie en doelstellingen hebben wij gevat in een aantal thema’s welke in dit document verder staan uitgewerkt.

Download >> NIVZ Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (.PDF 543 Kb)


Businessplan

Het meerjarenbeleidsplan wordt ondersteunt door het NIVZ-bedrijfsplan. In dit basisdocument wordt het NIVZ beschreven aan de hand van een SWOT-analyse en het Business Model Canvas (BMC). Het bedrijfsplan gaat in op de infrastructuur van het NIVZ, het aanbod, de klanten en de financiële uitvoerbaarheid.

Download >> NIVZ Businessplan 2021-2025 (.PDF 553 Kb)

Partners
Opdrachtgevers
Gegevens
Stichting NIVZ
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag

T+31 6 20 30 88 18
Einfo@nivz.nl
Downloads
privacyverklaring (.pdf 571Kb)
algemene voorwaarden (.pdf 268Kb)
reglement van dienstverlening (.pdf 126Kb)

Links
Verdrinking.nl
Muien.nl
Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan het NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit. Het NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde bestanden.

© 2023 NIVZ Webdesign & hosting by MFH.Design