Zwemmen in open water kent risico's

Het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocatie (NIVZ) vraagt al langer aandacht voor het zorgwekkend aantal verdrinkingen per jaar. In het besef dat ‘de fatale verdrinking’ een veelkoppig monster is adviseert het NIVZ om meer te investeren in voorlichting en onderzoek. Voorlichting om meer bewustzijn te creëren over de risico’s van zwemmen in open water. Onderzoek om meer zicht te krijgen op de oorzaken van verdrinking, zodat meer gerichte preventieprogramma’s gestart kunnen worden. Het NIVZ is ervan overtuigd dat met een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen het cijfer van 80 tot 100 verdrinkingen per jaar te halveren is.

Risico's in kaart brengen

Het NIVZ brengt risico's in kaart en rapporteert resultaten aan de hand van een model die is opgericht volgens internationale standaarden. Behalve het uitvoeren van de pre-scan en/of risk assessment vervult de stichting een adviserende rol ten behoeve van het lokale veiligheidsbeleid.

Waarom een veiligheidsonderzoek op uw zwemlocatie?

De laatste jaren zijn er meer dan 80 gevallen van accidentele verdrinkingen in Nederland (bron: CBS). Daarnaast vinden tal van andere incidenten plaats op en rondom zwemlocaties. Om de risico's te verminderen worden regels betreffende de veiligheid aangescherpt, zoals de vernieuwde criteria voor de Blauwe Vlag. Het lokale veiligheidsbeleid en de beheersmaatregelen kunnen niet achterblijven. De pre-scan en/of risk assessment levert u waardevolle informatie over de huidige situatie en tastbare input voor het te voeren beleid.

Veilige zwemlocaties

Via deze website vertellen we meer over de diensten van het NIVZ en wat wij voor u kunnen betekenen. Veiligheid staat centraal. Het doel van de Stichting NIVZ is namelijk het bevorderen en ontwikkelen van de (fysieke) veiligheid op en rondom zwemlocaties in het hele land.

Het NIVZ kan u helpen

  • Onze experts gaan zorgvuldig te werk met de risico-inventarisatie in uw gebied
  • Doormiddel van speciaal ontwikkelde modellen krijgt u een duidelijk en visueel inzicht in de risico's
  • Het NIVZ presenteert u de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen en kan u verder adviseren over het veiligheidsbeleid.
Partners
Opdrachtgevers
Gegevens
Stichting NIVZ
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag

T+31 6 20 30 88 18
Einfo@nivz.nl
Downloads
privacyverklaring (.pdf 571Kb)
algemene voorwaarden (.pdf 268Kb)
reglement van dienstverlening (.pdf 126Kb)

Links
Verdrinking.nl
Muien.nl
Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan het NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit. Het NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde bestanden.

© 2023 NIVZ Webdesign & hosting by MFH.Design