terug naar overzicht
05 Nov 2022

Het Strand Veilig

Kwaliteitsstandaard voor lifeguarding langs de Nederlandse kust

Op 5 november is in Noordwijk de Code Lifeguarding onderschreven door 31 lifeguardorganisaties. Daaronder Reddingsbrigade Nederland en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De kern bestaat uit twintig werkprincipes die het toezicht en de hulpverlening langs de hele Nederlandse kust betreffen. Deze werkprincipes gelden voortaan als een minimale kwaliteitsstandaard van de Waddeneilanden tot aan de grens met België.


Foto: She fotografie

De twintig werkprincipes zijn het afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld door het projectteam van Het Strand Veilig, met inbreng vanuit de verschillende lifeguardorganisaties. “Hiermee is voor het eerst in de ongeveer honderdjarige historie van strandtoezicht langs de Nederlandse kust één kwaliteitsstandaard geformuleerd, die geldt voor alle betrokken organisaties.”, stelt Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland. “Het spreekt tot de verbeelding dat meer dan vijftig lifeguards hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit ‘pact’. Dit toont de betrokkenheid.”

Ook de KNRM is verheugd over deze kwaliteitsstandaard voor de hele kust. Directeur Jacob Tas ziet een meerwaarde: “Veel wordt lokaal goed georganiseerd, maar landelijk waren er nog nooit afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau dat we als lifeguards met elkaar nastreven. Een standaard waar partijen zichzelf en elkaar op kunnen toetsen. Veel doen we hetzelfde, maar veel kunnen we nog van elkaar leren. Vanuit de toetsing kunnen leerpunten worden opgepakt om het lifeguardwerk te verbeteren. Ook kunnen er met behulp van de Code afspraken gemaakt worden met partners om het minimale kwaliteitsniveau te borgen. Het is een grote en belangrijke stap voorwaarts.”

De Code geeft duidelijkheid over aspecten in de breedte van toezicht en hulpverlening langs de Nederlandse kust; onderwerpen als uitrusting, opleidingsniveau, materiaaleisen, communicatiemiddelen en kwaliteit van de dienstverlening zijn erin opgenomen.

Alle informatie over de Code Lifeguarding staat hier op de website van Het Strand Veilig.

terug naar overzicht

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het NIVZ verschijnt maximaal vier keer per jaar (eens per kwartaal).

Inschrijven

* verplicht
/ ( mm / dd )

Meerjarenbeleidsplan

Het NIVZ wil hét toonaangevende instituut zijn voor risico-inventarisatie, advies- en keuringen bij zwemlocaties in Nederland. Het NIVZ bevordert, ontwikkelt en borgt kennis en maatregelen over de fysieke veiligheid rondom zwemlocaties in Nederland. Onze strategie en doelstellingen hebben wij gevat in een aantal thema’s welke in dit document verder staan uitgewerkt.

Download >> NIVZ Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (.PDF 543 Kb)


Businessplan

Het meerjarenbeleidsplan wordt ondersteunt door het NIVZ-bedrijfsplan. In dit basisdocument wordt het NIVZ beschreven aan de hand van een SWOT-analyse en het Business Model Canvas (BMC). Het bedrijfsplan gaat in op de infrastructuur van het NIVZ, het aanbod, de klanten en de financiële uitvoerbaarheid.

Download >> NIVZ Businessplan 2021-2025 (.PDF 553 Kb)

Partners
Opdrachtgevers
Gegevens
Stichting NIVZ
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag

T+31 6 20 30 88 18
Einfo@nivz.nl
Downloads
privacyverklaring (.pdf 571Kb)
algemene voorwaarden (.pdf 268Kb)
reglement van dienstverlening (.pdf 126Kb)

Links
Verdrinking.nl
Muien.nl
Disclaimer
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan het NIVZ niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit. Het NIVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, (on)bereikbaarheid van de website of ter beschikking gestelde bestanden.

© 2023 NIVZ Webdesign & hosting by MFH.Design